DISCO-TRAIN – A.V.G.


Disco-Train neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al jouw gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening naar jou, onze gast te optimaliseren.

Disco-Train organiseert evenementen, feesten en party’s op veel verschillende locaties. Door de aard van onze dienstverlening heeft Disco-Train bepaalde gegevens van jou.

Disco-Train vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat de dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Disco-Train is voortdurend op zoek naar verbetering van de dienstverlening en de diensten zo veel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften en/of wensen.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij weten welke events van Disco-Train jij bezoekt of wil bezoeken. Ook als je nog nooit een event van Disco-Train hebt bezocht. Daarom koppelen wij de informatie die wij hebben als je een of meerdere feesten van Disco-Train bezoekt. Mede daardoor kunnen we op al jouw vragen, opmerkingen en klachten adequaat reageren.

Disco-Train informeert jou graag persoonlijk over events die voor jou relevant zijn. Deze informatie kan bestaan uit tips over locaties of events die jij bezoekt, nieuwsbrieven of kortingen op de eerste tickets van een event, maar ook belangrijke mededelingen als uitverkocht of onverhoopte annulering van een event. Het kan, bijvoorbeeld, zijn dat we je een e-mail met een aanbieding sturen, waarmee je korting kunt krijgen op tickets voor een event.  Of, als je ingeschreven bent voor Whats-App berichten, of Messenger Service,  ontvang je een bericht op het moment dat er bijvoorbeeld een aankondiging is voor een event, of er een aanbieding is om kaarten met korting te kopen. Als jij een regelmatige bezoeker bent van de Disco-Train events, dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Een voorbeeld daarvan is de Friends First Ticket. Wij vertellen je graag meer over deze voordelen. Ook daarvoor verwerken we je gegevens.

Jouw belang staat, bij de verwerking van jouw gegevens, altijd voorop! Jij moet er iets aan hebben.

DISCO-TRAIN BELOOFT:

 • Zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Disco-Train veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij houden niet bij welke websites je bezoekt.
 • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
 • Wij informeren je hier over het gebruik van de gegevens en bieden je mogelijkheden om te zien welke gegevens wij bijhouden en waarvoor deze gebruikt worden.
 • Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die je over je privacy hebt gemaakt.

 

Om te voldoen aan de wettelijke eisen ter bescherming van persoonsgegevens vind je hier de Disco-Train privacyverklaring.

Disco-Train, gevestigd aan Pr. J.W. Frisolaan 136 2263 CV Leidschendam, vertegenwoordigd door J.M. Eijssink is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken ook gegevens van je op onze website en webshop. Voor een volledig beeld raden wij je aan om ons privacy statement helemaal te lezen. Daarin kun je ook lezen wat wij met jouw gegevens doen en wat ons beleid is voor het delen van jouw gegevens met derden.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst –bijvoorbeeld: het toezenden van entree tickets
 • Uitvoering van een wettelijke verplichting –bijvoorbeeld: bewaren van gegevens voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst
 • Gerechtvaardigd belang – bijvoorbeeld: het verbeteren van de evenementen; informeren over het bezoek van events; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop
 • Toestemming –bijvoorbeeld: om je op jouw verjaardag een persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die Disco-Train van jou heeft.

 

Disco-Train verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@disco-train.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Disco-Train verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Dienstverlening:
Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens op onze websites in de eerste plaats om je te informeren over onze diensten en om deze vervolgens op de gewenste wijze aan je te kunnen leveren.  Maar ook om te informeren indien een locatie wijziging plaats vind of om geld te crediteren in geval van annulering,

Verbetering van onze dienstverlening en de website, tonen gerichte advertenties:
Jouw (gecombineerde) gegevens gebruiken we ook om onderzoek te doen en om analyses uit te voeren. Het doel hiervan is om onze diensten en onze website te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld weten dat gebruikers na het bezoeken van onze website alsnog contact opnemen met onze klantenservice over een bepaald onderwerp, dan kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren. Ook gebruiken wij deze gegevens om jou beter en persoonlijker van dienst te zijn, bijvoorbeeld door de advertenties die je op de site ziet aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren. Wij doen dit alleen als je bij het accepteren van cookies heeft gekozen voor ‘optimaal’. 

Marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden:
Tenslotte gebruiken wij jouw gegevens om je soms aanbiedingen te doen en te informeren over evenementen. Wij doen dit alleen als je bij het accepteren van cookies hebt gekozen voor ‘optimaal’ en als je geen bezwaar heeft gemaakt tegen benadering.

Disco-Train verstrekt NOOIT de gegevens die we van jou verwerken via onze websites aan derden.

Bewaartermijn:
Disco-Train bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Na afloop van de bewaartermijn:
Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat daarna overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze diensten.

Wat doen wij niet
Disco-Train verkoopt jouw gegevens NOOIT aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten.

Wat doen wij wel
Disco-Train schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten, zoals ticketing en betaling van tickets. Als deze derden bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot jouw gegevens, dan heeft Disco-Train de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Disco-Train neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen

De Disco-Train website maakt gebruik van cookies en zogenaamde ‘page tagging’-pixels (hierna samen aangeduid als ‘cookies’). Voordat een cookie wordt geplaatst vertellen wij je op onze websites over de soorten cookies die wij gebruiken en de keuzes die je over de cookies kunt maken.

Bij het accepteren van cookies kun je kiezen uit drie instellingen: ‘minimaal’, ‘beperkt’ en’ optimaal’. Klik je op ‘cookies accepteren’, dan kies je voor ‘optimaal’. Wil je een andere instelling kiezen? Dan kun je dit doen door op de aangeboden link ‘je instellingen’ te klikken en daar je keuze aan te geven.

Als je kiest voor ‘minimaal’, dan worden alleen functionele en statistische cookies geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites goed functioneren en dat wij het gebruik van onze websites kunnen meten en problemen snel kunnen ontdekken.

Als je kiest voor ‘beperkt’, dan plaatsen wij naast functionele en statistische cookies ook social media-cookies en advertentiecookies. Social media-cookies zijn bedoeld om de inhoud van onze websites te delen via social media. Advertentiecookies zijn bedoeld om te meten hoe vaak een advertentie op onze website bekeken is en om te verrekenen met de adverteerder. De informatie die wij verzamelen met deze social media- en advertentiecookies kunnen we gebruiken om geanonimiseerde statistieken en datacombinaties te maken. Wij gebruiken deze geanonimiseerde, statistische informatie voor het tonen van content die jij interessant vindt.

Als je kiest voor ‘optimaal’ dan plaatsen wij de hierboven genoemde cookies. De informatie die die cookies verzamelen combineren we met de contact- en gebruiksgegevens die wij van je hebben omdat je klant van ons bent. Zo kunnen wij onze websites en onze dienstverlening verbeteren en jou advertenties en aanbiedingen laten zien die bij je passen zowel op onze website als op social media.

We laten je weten, indien relevant, indien een externe partij cookies plaatst,  wat voor cookies er worden plaatst en welke partijen wij toelaten op onze website: die informatie vind je op onze cookiepagina.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Disco-Train en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@disco-train.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Disco-Train kan je maximaal € 4,50 aan administratiekosten in rekening brengen. Disco-Train wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Disco-Train neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via zakelijk@disco-train.nl

www.disco-train.nl
Pr. J.W. Frisolaan 136
2263 CV Leidschendam
+31 6 555 45 849

J.M. Eijssink is de Functionaris Gegevensbescherming van Disco-Train.
Hij/zij is te bereiken via info@disco-train.nl

Opgesteld op 4 mei 2018 te Leidschendam

 

VERSIE 14-5-2018

 

Disco-Train neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al jouw gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening naar jou, onze gast te optimaliseren.

Om te voldoen aan de wettelijke eisen ter bescherming van persoonsgegevens vind je hier de Disco-Train privacyverklaring.

 

PRIVACY VERKLARING DISCO-TRAIN
Disco-Train, gevestigd aan Pr. J.W. Frisolaan 136 2263 CV Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Disco-Train verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@disco-train.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Disco-Train verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals je te informeren over onverwacht vervallen events.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om, indien nodig, tickets te kunnen crediteren
 • Disco-Train analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en eventueel onze diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Disco-Train neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Disco-Train) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Disco-Train bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voornaam & Achternaam
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is
Reden: Service en informatie verstrekking

Geslacht:
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is
Reden: Overzicht te verkrijgen van onze bezoekers, afstemming marketing

Geboortedatum:
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is
Reden: Overzicht te verkrijgen van onze bezoekers, afstemming marketing

Adresgegevens:
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is
Reden: Service en informatie verstrekking, afstemming marketing

Telefoonnummer (mobiel en vast):
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is
Reden: Service en informatie verstrekking

Bankrekeningnummer:
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is
Reden: Service en creditering indien nodig

E-mailadres:
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is
Reden: Service en informatie verstrekking

IP-adres:
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is
Reden: Identificatie van bezoeker en zodoende informatie op maat verstrekken

Gegevens over jouw activiteiten op onze website:
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is
Reden: Analyse en verbeteren van onze diensten

Internetbrowser en apparaat type:
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is
Reden: Analyse en verbeteren van onze diensten

Delen van persoonsgegevens met derden:
Disco-Train verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Disco-Train gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Disco-Train gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

->> IS DIT WEL NODIG ????
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn uitsluitend sociale media-bedrijven en cookies t.b.v. tracking van het verkeer op onze website. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is

Cookie: Facebook ???
Naam:  ?????
Functie: ??????  
Bewaartermijn: zo lang als relevant of nodig is

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Disco-Train en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@disco-train.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Disco-Train wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Disco-Train neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via zakelijk@disco-train.nl

Contactgegevens:
www.disco-train.nl
Pr. J.W. Frisolaan 136
2263 CV Leidschendam
+31655545849

J.M. Eijssink is de Functionaris Gegevensbescherming van Disco-Train Hij is te bereiken via info@disco-train.nl

Opgesteld op 23 mei 2018 te Leidschendam